Lisbeth Stahre

Lisbeth Stahre, Medicine doktor, PhD

Forskning visar att majoriteten överviktiga är känsloätare. Därför leder inte enbart råd om kost och motion till varaktig viktminskning.

Ett flertal vetenskapliga studier visar att överätande oftast sker på grund av vardags-psykologiska orsaker som stress och oro, egna eller andras krav, men också som ett resultat av negativa tankar och vanor, i kombination med dålig självkänsla och misslyckandekänslor.

Programmet visar därför en stegvis metod för överviktiga att bli medvetna om hur stress, dålig självkänsla, vardagsbesvikelser och negativa vanor kan utlösa sötsug och trigga ett extraätande - och hur man kommer tillrätta med dess orsaker. Du kommer som handledare att lära den överviktiga att utveckla realistiska förväntningar på sin viktnedgång, minska rädslan för hunger, kunna hantera sötsug och lära ut strategier för att komma tillrätta med egna viktfällor.

Du lär dig också i programmet hur du ska hantera överviktigas negativa övertygelser när det gäller misslyckande och besvikelser - tankar som undergräver dennes motivation och känsla av själv-effektivitet. Accepttekniker hjälper personerna att, när så krävs, ta hand om nödvändigheten att göra permanenta förändringar och upprätthålla en realistisk vikt som de kan behålla under sin livstid.

I programmet ingår också ett hälsosam och flexibelt kostprogram för viktnedgång baserat på vanlig mat, samt även ett jämvikts-program när man uppnått eget viktmål.

För behandlare


Nyinsatt:

Certifierande utbildning

Begränsat deltagarantal. Utbildningen genomförs under tre dagar:

  • 14, 15, 16 maj i Eskilstuna

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med övervikt, fetma och ätstörningar.

I programmet används handledarboken "Kognitiv behandling vid övervikt och fetma" samt arbetsboken för deltagare, "Övervikt handlar om känslor". Båda böckerna följs åt. Deltagarens bok innehåller aktiva övningsuppgifter som ger träning i vardagen utifrån programmets innehåll.

Anmälan

Mer information

Nyhet:

Certifierande webb-kurs

Lär dig, på tider och plats som passar dig, hur du kan använda KBT tekniker för att hjälpa personer med övervikt eller fetma att gå ner i vikt och behålla sin viktnedgång. Vi använder oss av Skype + webb. Utbildningen omfattar 10 timmar på tider som vi kommer överens om. 4 av de första 10 timmarna sker samma dag.

Kursen baseras på doktorsavhandlingen "Effects of Cognitive Baviour Therapy Targeting Eating Behaviour (CBT-TEB): A novel obesity Treatment" och böckerna Kognitiv behandling vid övervikt och fetma, samt Övervikt handlar om känslor. Kursen lär dig hur du kan hjälpa dina klienter till varaktiga förändringar i både ätbeteende och tänkande.

Introduktionspris: 4 900:- + moms

Gör en intresseanmälan via mejl så tar Lisbeth Stahre kontakt med dig:

Mejla Lisbeth

För privatpersoner


Stahremetoden.se

Distansterapi via internet

Du vet väl att Stahremetoden också finns som distansterapi via nätet via vårt andra sajt Stahremetoden.se? Där får du personlig handledning under 4 månader av Lisbeth Stahre på tider som passa dig och med möjlighet att vid två tillfällen prata med Lisbeth om dina viktproblem under de fyra månaderna.

Du möter Lisbeth i 10 filmade terapisessioner, får uppgifter att besvara via webben efter varje session och får därefter personliga kommentarer kring dina inskickade svar på uppgifterna.

Kursens innehåll är så nära en personlig terapikontakt som man kan komma.

Läs mer på stahremetoden.se

Självhjälp

Du kan också få hjälp via programmet genom böckerna ”Gå ner i vikt med KBT” och ”Snällfällan – att bryta känslomässigt ätande”.

För behandlare


Har du också patienter som både är stressade och överviktiga?

Som sover dåligt och har tappat både ork, livslust och lite av sin självkänsla? Och den allra vanligaste effekten av stress - en irriterande övervikt som är svår att bli av med?

Då ska du veta att jag genom min forskning vet att stress är en av de vanligaste orsakerna till övervikt och fetma och är boven i dramat när det gäller att leda till just sådana negativa känslor som triggar ett överätande och sockersug. Ett av programmets viktigaste syften är därför hur du som handledare/behandlare ska kunna hjälpa dina patienter att ta kontroll över sin stress.

Programmet har, utifrån deltagarönskemål, fått ökad tyngd när det gäller att förmedla ökad medvetenhet om sambandet mellan mat, hälsa och stress. Samt kopplingen mellan matvanor, tankar, känslor och impulser. Det handlar också om att känna medkänsla dig själv när det inte går som du vill. Och att göra mer medvetna val. Kanske därför som programmet av många patienter kallas för ett inspirationsprogram eftersom det hjälper dem att våga mer i sin vardag: Att se mer positivt på sig själv och sina livsmöjligheter.

Exempel på teman riktade mot stress som ingår i programmet:

I programmet ingår som tidigare ett kostprogram som bygger på vanlig mat i begränsad mängd och har visat sig vara ett framgångskoncept. Vi får mycket positiv feedback för dess enkelhet. Nyhet som tillförts certifieringsprogrammet och handledböckerna är något som länge efterfrågats av patienter: ett jämviktsprogram för patienter som nått den vikt man vill ha och nu vill känna sig säkra på att behålla sin vikt. Samt "bli uppmärksam på dina egna viktfällor" - jo-jo bantningen är ju den överviktigas vanligaste och största hot.

I programmet används handledarboken "Kognitiv behandling vid övervikt och fetma" samt arbetsboken för deltagare, "Övervikt handlar om känslor". Båda böckerna följs åt. Deltagarens bok innehåller aktiva övningsuppgifter som ger träning i vardagen utifrån programmets innehåll.

För mer information, klicka här:

Certifierande utbildning

Stahremetoden.se nylanseras

Stahremetoden som distansterapi har funnits på nätet sedan 2008 och rönt stor uppskattning. Nu har sajten fått en rejäl uppdatering bl.a. med ny fräsch mobilanpassad design. Exempel på vad som ingår:

Stahremetoden på Internet

 

”Varför äter jag fel när jag vet hur jag ska äta rätt?”

... undrar Annica, som i brev berättar att hon är trött på att ständigt misslyckas behålla sin viktnedgång.

Och Elin skriver "Trots att jag så väl vet vad jag ska äta och att jag ska röra på mig lyckas jag inte hålla min föresats en vecka ens."

Övervikt inte handlar om VAD du äter utan om VARFÖR. Steg för steg ger därför programmet deltagaren kunskaper om varför stress och dålig självkänsla, negativ självuppfattning och tankefällor så lätt ger upphov till överätande och övervikt. Samtidigt som programmet ger deltagaren ökad självkännedom och stärkt självkänsla, får deltagaren konkreta verktyg till att bryta psykologiska orsaker som leder till över vikt. Många deltagare har rubricerat programmet som ett livsförändringsprogram

Programmet använder sig av vanlig mat. Inga konstiga dieter. Deltagaren kan äta allt, men i begränsad mängd. Deltagaren kan dessutom välja kostprogram med betoning på kolhydrater alternativt protein.

Vetenskapliga studier vid Karolinska Institutet visar att programmet leder till hållbar viktnedgång, samt att 9 av 10 handledare föredrar att arbeta med programmet framför annat viktprogram. Ett självklart programval för dig som värdesätter evidensbaserad behandling och i ditt arbete möter personer med övervikt, fetma, diabetes eller ätstörningar. 

 

Det kom ett brev...

Dietist Nina Mossberg Rylander från Norge hade avslutat en kurs och skickade flera positiva utlåtanden från sina deltagare. Så här skrev t ex Mette, 38 år (min översättning):

"Kursen visade sig vara långt mer än en kurs för att gå ner i vikt. Den sätter ätandet i ett större sammanhang i form av tankemönster, personlighet etc. På detta sätt blir man bekant med sidor hos en själv och eget förhållande till mat som jag inte har lärt mig på någon annan viktkurs. Det jag har lärt mig på den här kursen ska jag ta med mig som en grund för ett bättre, mer balanserar liv där mat innebär glädje och inte något jag får dåligt samvete av".

Sagt om certifieringskurserna

”Denna kurs var precis vad jag hade hoppats på. Genomtänkt, strukturerad, bra lärare och en metod som jag utan att blinka kan stå för. Ser fram emot att få jobba med Stahremetoden i framtiden! Tack Lisbeth och Veronika!” – Åsa Kramers-Edlund

”Kursen har givit mig en gedigen kunskap om hur man kan arbeta KBT-baserat för att nå varaktig förändring och djupare insikter hos individer och grupper. Genom kunskapen och verktygen jag fått i kursen känner jag mig både motiverad och trygg i att börja hålla egna kurser för deltagare. Tack så mycket Lisbeth och Veronika!” – Ulrica Byström

”Jag är jättenöjd med kursen, den motsvarade mina förväntningar och gav mycket matnyttigt inför egen verksamhet. Lokalen och stämningen var trevlig och inspirerande, erhållet material omfattande – på ett positivt sätt! Jag har lärt mig massor som jag ser fram emot att få använda mig av i framtid kontakt med patienter/klienter. Skulle definitivt rekommendera kursen till andra som arbetar med viktbehandling. Den ger ökad insikt och bra redskap.” – Jessica

Certifierade handledare i Stahremetoden

Certifierade handledare

Certifieringen innebär att personen är utbildad via Stahremetodens KBT-center och har de kunskaper som krävs för att ge dig en kvalificerad behandling för din övervikt och ätproblematik.

Hitta handledare nära dig

Nu finns vi på Facebook

Prata med oss på Facebook

Gilla oss på Facebook, ställ frågor och få information.

Läs mer om vår Facebook-sida

Nya
kursböcker

Nytt innehåll:

  • Nyckelfrågor och kostprogram i egna kapitel.
  • Utökat inspirationsmaterial i deltagarnas bok.
  • Diskussionsavsnitt till varje session.
  • Två nya Kostprogram: LCHF relaterat program samt program med mer kolhydrater.
  • Två Jämviktsprogram (följer kostprogrammen) som visar vad deltagaren kan äta för att bibehålla sin viktnedgång. Efterfrågat, och något jag tror vi är ensamma om.
  • Recept för både en och fyra personer.

Mer om böckerna

Ansvarig utgivare: Lisbeth Stahre. Info om cookies.