KBT-center Lisbeth Stahre

Ansvarig för KBT-centret är Lisbeth Stahre, Med dr. PhD. Stahremetoden bygger på hennes mer än tjugoåriga behandlingsarbete av klienter med utmattningsdepressioner, övervikt och ätstörningar.

Fem certifierade handledare är knutna till Stahremetodens KBT-center i Stockholm: två leg. kognitiva psykoterapeuter, två KBT-terapeuter (steg 1) och en legitimerad dietist.

Verksamhetsansvarig

Lisbeth Stahre
Mobil 070-3421981
lisbeth.stahre@telia.com

KBT-center Lisbeth Stahre

Lisbeth Stahre

Lisbeth Stahre
Verksamhetsansvarig

 

Ansvarig utgivare: Lisbeth Stahre. Info om cookies.